FES advanced course

De base course chiropractie/manueel therapie voor paarden heb ik afgelopen jaar na een zwaar examen succesvol afgerond en uiteraard wil ik graag doorgaan om uiteindelijk volleerd chiropractor/manueel therapeut te zijn. Zodoende ben ik nu gestart met de advanced course, in oktober 2011 zal ik deze opleiding afronden.Ook nu worden er weer hoge eisen gesteld aan de deelnemers, alleen diegenen die de kennis en vaardigheden goed in de vingers hebben zullen slagen.De eerste week heb ik alweer achter de rug, wederom erg interessant met veel (inter)nationale sprekers.

Nu veel trainen en oefenen en in de komende maanden weer veel seminars bezoeken. Voor meer informatie over deze opleiding kun je kijken op: http://www.focusontheequinespine.com

Hoe gezond is uw dier? Maak een afspraak!